Litiluism

LITILUISM   Mennesket vet lite «Osebergruner I Oseberggraven var det en trestokk med runer. Der står det “litiluism”. Det kan bety noe slikt som «mennesket vet lite», men det kan også bety at en eller annen ikke vet noen ting: … Read More

Arbeid i prosess

KARTLEGGING AV HAV OG HAVBUNNEN Første oppdrag med Blueye Pioneer nord på Vigra sommeren 2019. Vi fattet mistanke om at Molnes-revet vest i havgapet var en menneskeskapt sosial infrastruktur. Dette oppdraget har inspirert oss til å søke etter menneskeskapte sosiale … Read More

Bygdeborger i Norge

FULL MUNDUR      Foto: Albert Jåma     AGDER       INNLANDET     MØRE OG ROMSDAL     NORDLAND       OSLO Oslo Blåsen BLÅSEN  KulturminneID 70420  Bygdeborg  Datering: Eldre jernalder    Oslo, Oslo «Lagt inn … Read More

Bygdeborgen som fenomen

Verdensvevsiden gievrie-fealadimmie.no må betraktes som en levende organisme gjort til gjenstand for evig revisjon. Denne hjemmesiden skal aldri hvile. Intuitivt vil innholdet endres, nytt materiale vil legges til. Det som virker smart og seriøst i dag kan være håpløst avleggs … Read More

Ytraberget Bygdeborg

Ytraberget Bygdeborg ligger ytterst på Belteneset. Helt fram til vikingtid har det låge eidet mellom fastlandet og Ytraberget ligget under vann ved flo sjø. På toppen av berget er det et platå på omlag 100 x 50 m. Det er … Read More