Gievrie Fealadimmie, tegning
Home » Bygdeborger i Norge » Bygdeborgen som fenomen » Bygdeborger i Norge

Bygdeborger i Norge

Gievrie

FULL MUNDUR      Foto: Albert Jåma

 

 


AGDER

 

 

 


INNLANDET

 

 


MØRE OG ROMSDAL

 

 


NORDLAND

 

 

 


OSLO

Oslo

Blåsen

Oslo

BLÅSEN  KulturminneID 70420  Bygdeborg  Datering: Eldre jernalder    Oslo, Oslo

«Lagt inn avKHM, Kulturhistorisk museum, Oslo

Fra N er det idag sti dels med trapper opp på Blåsen. Der hvor stien kommer opp på det nokså ujevne topplatået går en tydelig mur på tvers, l ca 5m, ligger inntil berg i Ø. Utrast, br inntil 3m. Ligger ca 35m N for granittstøtten. I like stor avstand fra støtten mot S, ved den søndre oppgangen ligger en mindre tydelig mur. Berget er her flisberg, og fra nettinggjerdet og et par m mot NV er en samling stein av andre bergarter. Mulig at den fortsetter under gressmarken mellom de 2 grenene av stien. Langs toppen av V-skråningen enkelte stein som kan være rester av mur.»

 

 


ROGALAND

 

 

 

 


VESTFOLD OG TELEMARK

 

 

 

 


TROMS OG FINNMARK

 

 

 

 


TRØNDELAG

Trondheim

Sverresborg

Bygdeborg - Solborg

Sverresborg  KulturminneID 6869  Forsvarsanlegg  Datering: Middelalder  Trøndelag, Trondheim

«Lagt inn avVitenskapsmuseet, NTNU (arkeologi)

Borgruin fra middelalderen. Borgen omtales flere ganger i Sverres Saga. Byggingen skal ha begynt 1182-83. Borgen ble i slutten av 1100-årene skueplass for flere voldelige episoder. Borgen ødelagt 1197, men etter sagaen gjenoppbygget av Håkon Håkonsson i midten av 1200-tallet. Delvis utgravet.

Beskrivelse fra lokalitet: Borgruin fra middelalderen. Borgen omtales flere ganger i Sverres Saga. Byggingen skal ha begynt 1182-83. Borgen ble i slutten av 1100-årene skueplass for flere voldelige episoder. Borgen ødelagt 1197, men etter sagaen gjenoppbygget av Håkon Håkonsson i midten av 1200-tallet. Delvis utgravet.

Beskrivelse fra Enkeltminne: Borgruin fra middelalderen med murrester etter ringmur og bygninger. I S rester av større bygningsenhet tolket som fremskutt porttårn med fløy på hver side. Oppgangen til borgen på den slakkere S-siden via vindbrygge over grav. Kraftig sperremurparti i Ø. Brønn på Ø-siden av platået, umiddelbart S for midten.»

 

 

 


VESTLAND

 

 

 

 


VIKEN

Vestby

Bratteborg – Krambuåsen

Bygdeborg

BRATTEBORG – KRAMBUÅSEN  KulturminneID 51308  Datering: Jernalder  Viken, Vestby

«Lagt inn avKHM, Kulturhistorisk museum, Oslo

Kollen er kun tilgjengelig fra Ø og selv her er den meget bratt. Ca 10m over dalbunnen er det et lite platå og på Ø-kanten av dette går en ca 15m lang , opptil 2m bred og opptil 0,5m høy mur, bygd av kampestein. Muren er meget utrat, men lett synlig i terrenget. Videre langs kanten av platået, og 7m mot NØ er en meget godt bevart som sperrer en oppgang mellom to knauser, h 1,75m, br 2m, l 3m. 2m lengre NØ og fremdeles langs langs kanten av platået, fortsetter muren i en bue mot fjellveggen i Ø, l 10m, br opptil 2m, h 0,5m. Svært utrast. På fjellknausen, rett ovenfor foregåendes sluttpunkt, en steinrekke, muligens murrest, l 4m, br 0,75m, h 0,5m. Ingen sikre vannhull kan konstanteres bortsett fra et svakt søkk, l 1,5m, br 1m, dybde 0,1m. Kan være utgravning til vannhull. Skisse.»

Bygdeborg

 

 


 

 

 

 

 

 

Adding Gallery