Gievrie Fealadimmie, tegning
Home » Bygdeborger i Norge » Bygdeborgen som fenomen » Bygdeborger i Norge

Bygdeborger i Norge

Gievrie

          Foto: Albert Jåma

TANKEJEGER

BEOWULF

“Beowulf”, dette gammelengelske heltediktet fra omkring år 750, handler egentlig om den kjipe forbindelsen mellom Norge og Danmark. På en tid da Norge var en stormakt, tiden da Danmark var høvdingløst, skjenket Laiban – Brødherren – kornånden til danskene. Siden ble Beowulf konge i Danmark, og hans ettermæle bar preg av at han var både grisk, hensynsløs og egenrådig. Det er det kvadet “Beowulf” handler om, et sjamanistisk angrep på danenes gledeshall – Heorot – og hovmod. Det frem til da orale kvadet er ført i pennen av en kristen, lærd venn av danene, som i stedet har plassert helteskikkelsen Beowulf som den som redder danene fra Grendels terrorisering, men som selv ugjendrivelig går sin egen død i møte.

Finnsborg innbefattes av en styreform forut for kristendommens inntrengning i de nordlige områdene, hvor Norge må kunne sies å ha vært en sinke i den kristne prosessen. Grunnboken i Finnsborg ble meislet ut av verdens første og største grafiker, Helleristeren. Man må se alle helleristninger under ett for å fatte konturene av den initiale grunnboken i Norge – Finnsborg – og da inklusive den eldre runerekken og skålgropene.

Det er tilsynelatende en umulig tanke at Norge i forntiden var en stormakt over Danmark, men bare nesten …

 

 


AGDER

 

 


INNLANDET

 

 


MØRE OG ROMSDAL

 

 


NORDLAND

 

 

 


OSLO

Oslo

Blåsen

Oslo

BLÅSEN  KulturminneID 70420  Bygdeborg  Datering: Eldre jernalder    Oslo, Oslo

«Lagt inn avKHM, Kulturhistorisk museum, Oslo

Fra N er det idag sti dels med trapper opp på Blåsen. Der hvor stien kommer opp på det nokså ujevne topplatået går en tydelig mur på tvers, l ca 5m, ligger inntil berg i Ø. Utrast, br inntil 3m. Ligger ca 35m N for granittstøtten. I like stor avstand fra støtten mot S, ved den søndre oppgangen ligger en mindre tydelig mur. Berget er her flisberg, og fra nettinggjerdet og et par m mot NV er en samling stein av andre bergarter. Mulig at den fortsetter under gressmarken mellom de 2 grenene av stien. Langs toppen av V-skråningen enkelte stein som kan være rester av mur.»

 

 


ROGALAND

 

 

 

 


VESTFOLD OG TELEMARK

 

 

 

 


TROMS OG FINNMARK

 

 

 

 


TRØNDELAG

Trondheim

Sverresborg

Bygdeborg - Solborg

Sverresborg  KulturminneID 6869  Forsvarsanlegg  Datering: Middelalder  Trøndelag, Trondheim

«Lagt inn avVitenskapsmuseet, NTNU (arkeologi)

Borgruin fra middelalderen. Borgen omtales flere ganger i Sverres Saga. Byggingen skal ha begynt 1182-83. Borgen ble i slutten av 1100-årene skueplass for flere voldelige episoder. Borgen ødelagt 1197, men etter sagaen gjenoppbygget av Håkon Håkonsson i midten av 1200-tallet. Delvis utgravet.

Beskrivelse fra lokalitet: Borgruin fra middelalderen. Borgen omtales flere ganger i Sverres Saga. Byggingen skal ha begynt 1182-83. Borgen ble i slutten av 1100-årene skueplass for flere voldelige episoder. Borgen ødelagt 1197, men etter sagaen gjenoppbygget av Håkon Håkonsson i midten av 1200-tallet. Delvis utgravet.

Beskrivelse fra Enkeltminne: Borgruin fra middelalderen med murrester etter ringmur og bygninger. I S rester av større bygningsenhet tolket som fremskutt porttårn med fløy på hver side. Oppgangen til borgen på den slakkere S-siden via vindbrygge over grav. Kraftig sperremurparti i Ø. Brønn på Ø-siden av platået, umiddelbart S for midten.»

 

 

 


VESTLAND

 

 

 

 


VIKEN

Vestby

Bratteborg – Krambuåsen

Bygdeborg

BRATTEBORG – KRAMBUÅSEN  KulturminneID 51308  Datering: Jernalder  Viken, Vestby

«Lagt inn avKHM, Kulturhistorisk museum, Oslo

Kollen er kun tilgjengelig fra Ø og selv her er den meget bratt. Ca 10m over dalbunnen er det et lite platå og på Ø-kanten av dette går en ca 15m lang , opptil 2m bred og opptil 0,5m høy mur, bygd av kampestein. Muren er meget utrat, men lett synlig i terrenget. Videre langs kanten av platået, og 7m mot NØ er en meget godt bevart som sperrer en oppgang mellom to knauser, h 1,75m, br 2m, l 3m. 2m lengre NØ og fremdeles langs langs kanten av platået, fortsetter muren i en bue mot fjellveggen i Ø, l 10m, br opptil 2m, h 0,5m. Svært utrast. På fjellknausen, rett ovenfor foregåendes sluttpunkt, en steinrekke, muligens murrest, l 4m, br 0,75m, h 0,5m. Ingen sikre vannhull kan konstanteres bortsett fra et svakt søkk, l 1,5m, br 1m, dybde 0,1m. Kan være utgravning til vannhull. Skisse.»

Bygdeborg

 

 


 

 

 

 

 

 

Adding Gallery