Bygdeborger i Norge

En bygdeborg er et festningsverk fra forhistorisk tid. De fleste i Norge er fra jernalderen, men man finner også noen fra bronsealderen. Omkring 400 bygdeborger er funnet, fordelt over hele landet med unntak av Finnmark og Troms nord for Harstad. … Read More

Ytraberget Bygdeborg

Ytraberget Bygdeborg ligger ytterst på Belteneset. Helt fram til vikingtid har det låge eidet mellom fastlandet og Ytraberget ligget under vann ved flo sjø. På toppen av berget er det et platå på omlag 100 x 50 m. Det er … Read More